Není konvice jako konvice. Tato nejen čistí, ale dělá i zásaditou vodu a záporné ORP

Není konvice jako konvice. Tato nejen čistí, ale dělá i zásaditou vodu a záporné ORP

 

ECAIA karafa je ionizátor minerální průtokové vody. Na rozdíl od elektrického ionizátoru vody karafa nevyžaduje elektřinu. Granulát s aktivním uhlím prozatím čistí vodu od znečišťujících látek.

Oxidačně-redukční potenciál (ORP), známý také jako redox potenciál,(z anglického RedOx-Reduction/Oxidation) je jednotka chemické aktivity prvků nebo sloučenin v reverzibilních procesech spojených se změnou iontového náboje. Hodnota oxidačně-redukčního potenciálu (Eh) se vyjadřuje v milivoltech (mV)

V přírodě ve vodě se hodnota ORP pohybuje v rozsahu od cca. -400mV do +400mV.

Redox reakce jsou hlavními procesy, které zajišťují životní funkce každého živého organizmu. Energie uvolňovaná v průběhu těchto reakcí je spotřebována na udržování homeostázy organizmu a regeneraci buněk.

Aby organismus při metabolických procesech využíval pitnou vodu optimálním způsobem, její ORP musí souhlasit s hodnotou ORP vnitřního prostředí organizmu.

Běžně se ORP vnitřního prostředí lidského organizmu pohybuje v rozsahu od -50 do -100 mV, pokud je tento organizmus v regenerovaném stavu.

ORP běžné pitné vody (voda z kohoutku, balené vody) je téměř vždy větší než nula, a obvykle se nachází v rozmezí od +150 do +500 mV.

Vědci tvrdí, že pokud tělo neustále musí vyvažovat redox procesy v lidském těle, pak je to jedna z hlavních příčin vzniku mnohých onemocnění. Proto je rozumné konzumovat vodu s ORP v mínusových hodnotách. Taková voda je zároveň silným antioxidantem.

Pokud má látka pozitivní ORP, považuje se za oxidační činidlo. Čím vyšší je ORP, tím více poškozuje buňky a zvyšuje proces stárnutí. Kapaliny s negativním ORP jsou považovány za antioxidanty a mohou zpomalit proces stárnutí!

Čím silnější antioxidant, tím více pocítíme jeho antioxidační účinek!

Co je to ORP a jak nám pomáhá zpomalovat stárnutí?

Vysoké záporné hodnoty ORP fungují jako silný antioxidant.

ORP je zkratka pro oxidačně redukční potenciál, který uvádí přítomnost oxidačních a redukčních látek v kapalině a měří se v milivoltech (mV). Oxidační látky kladné hodnoty, tedy čím vyšší je oxidace, tím má např. voda a jiné nápoje a tekutiny apod. vyšší oxidační hodnotu.

Redukční látky mají záporné hodnoty a působí jako antioxidanty, čím nižší je redukce, tím má např. voda a jiné nápoje a tekutiny nižší oxidaci.

Hodnota ORP se liší v závislosti na tom, jaká voda teče z kohoutku v dané lokalitě. Čím tvrdší voda, tím vyšší záporné ORP.

Zdravá pitná voda doporučovaná odborníky by měla mít přibližně od -20 mV a výše.

Voda s ORP -50 mV bude mít dostatek negativních iontů, aby přitahovala a neutralizovala přebytečné kyseliny

Voda z kohoutku bez úpravy má oxidační hodnotu, uvádí se +150 až + 400 mV.

Kohoutková a balená voda se pohybuje jak bylo již výše řečeno +150mV až +500mV (zde je nutno podotknou, že kolem +150mV se voda pohybuje pouze v několika málo horských oblastí v České republice , kde mají vodu z čistých podzemních pramenů. V ostatních velkých  městech je běžná hodnota kolem +400mV)

Balená voda má  tedy přibližně stejné hodnoty ORP jako voda kohoutková.

Čerstvě vymačkaná pomerančová šťáva -100mV

Balené ovocné džusy +200mV a více

Cola a Sprite se pohybuje až k hodnotám +800mV. Takovéto nápoje pak negativně působí na náš organismus. 

ORP neboli oxidačně redukční potenciál (vyjadřuje se v mV) a může mít jak kladnou, tak zápornou hodnotu.

V přírodě ve vodě se hodnota ORP pohybuje v rozsahu od cca. -400mV do +400mV.

Redox reakce jsou hlavními procesy, které zajišťují životní funkce každého živého organizmu.

Energie uvolňovaná v průběhu těchto reakcí je spotřebována na udržování rovnováhy vnitřního prostředí organizmu a regeneraci buněk.

Běžně se ORP vnitřního prostředí lidského organizmu pohybuje v rozsahu od -100mV do -200mV, pokud je tento organismus v regenerovaném stavu.

ORP běžné pitné vody (voda z kohoutku, balená voda) je téměř vždy větší než nula, a obvykle se nachází v rozmezí od +180mV do +300mV.

Tyto rozdíly ORP vnitřního prostředí a pitné vody znamenají, že životní energie organizmu musí být vynakládána na opravu aktivity elektronů vody.

Proto čím nižší ORP vody, tím víc volných elektronů a tím větší antioxidační schopnost.

To jen dokazuje, že voda může fungovat jako oxidační činidlo a přispívat k procesu stárnutí, nebo může být redukčním činidlem, což znamená, že může procesy stárnutí organizmu zpomalovat.

 

 

error: Obsah je chráněn!!